Atlantik na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Open air
Vila Hanse Ulricha
CKV
Program
Vstupenky
O Atlantiku
Fotogalerie
Kavárna
Kontakt
KLUB ATLANTIK
O ATLANTIKU
 
Nejdéle fungujícím kulturním centrem je malý multižánrový klub Atlantik. Více než 50 let pořádá klub Atlantik divadelní představení, populární přednášky a vzdělávací pořady, organizuje výstavy, promenádní koncerty a mnoho dalších eventů. Dramaturgie klubu Atlantik  spolupracuje na celé řadě projektů lokálního i nadregionálního významu, jako jsou multižánrové přehlídky a filmové festivaly. K nejvýznamnějším akcím v produkci klubu patří třeba populární Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, Česko-německé kulturní dny, Ostravská muzejní noc, Festival Jeden Svět, Svatomartinské hody, Promenádní koncerty v Komenského sadech nebo třeba letní kino na Kuřím rynku, které má v Ostravě již téměř dvacetiletou tradici. Klub pravidelně spolupracuje na sousedských slavnostech Zažít Ostravu jinak, spolupořádá festival domácí kuchyně Restaurant Day. Jendou z programových domén jsou také pravidelné komentované vycházky městem mapující dějiny Ostravy nebo celodenní zájezdy pro ostravské seniory. Klub Atlantik je místem setkávání a zároveň významným centrem kulturního dění ve městě. 
 
Všeobecné obchodní podmínky CKV MO, p.o. v PDF formátu : Všeobecné obchodní podmínky
© 2023 CKV Ostrava